top of page

House of Ikigain tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Yleistä

Jotta voin palvella sinua parhaani mukaan, edellyttää se että kerään ja käsittelen joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostan kuitenkin yksityisyyttäsi ja olen sitoutunut suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa, mitä henkilötietoja kerään, millä periaattein sitä käsittelen, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Pipsa Consulting tietosuojaseloste

House of Ikigai käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydän sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatan myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintani kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Käyttämällä palvelujani, verkkosivustoani tai ottamalla minuun yhteyttä, hyväksyt että käsittelen sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, en todennäköisesti pysty sinua myöskään palvelemaan, valitettavasti.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Kerään, säilytän ja käsittelen sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:


- sopimusvelvoitteideni toteuttaminen; - oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttämiseksi; - asiakasviestintään ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen; - liiketoimintani kehittäminen; ja - palvelujeni kohdentaminen sinulle.

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Kerään sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä tai palvelujeni käytön yhteydessä.


Tyypillisesti saatan saada suoraan sinulta seuraavia tietoja:


- Nimi - Sähköpostiosoite - Puhelinnumero - Osoite - Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilaushistoria


- Saatan myös lähettää sinulle lomakkeen vielä 6kk kurssin/mentoroinnin päättymisestä kysyäkseni kuulumisiasi. Mihinkään kyselyihin ei ole pakko vastata, joten ne ovat sinun itsesi päätettävissä, mitä tietoa itsestäsi annat. Näitä kyselyvastauksia käytän palvelutarjontani kehittämiseen.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Huolehdin siitä, että minulla on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. Saatan käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Käsittelen tietojasi sopimuksen täytäntöönpanemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Käsittelen myös henkilötietojasi oikeutetun etuni nojalla, joka on palvelujeni tarjoaminen ja liiketoimintani harjoittaminen ja kehittäminen. Joitakin henkilötietoja saatan käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee yritykseni henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan (eli 2022 vain omistaja/yrittäjä Pipsa Aro). Saatan myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Huolehdin tällöin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatan myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Saatan myös luovuttaa tietojasi, mikäli olisin osallisena yritys- tai liiketoimintakaupassa.

Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

Joltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. En muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Huolehdin siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietojani säilytetään?

En säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Pyrin aika ajoin myös päivittämään tietojasi.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajani palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämäni ja käsittelemäni henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella asiakkailleni. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, en todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään liiketoimintani tarkoitusta. Niinpä, jos et halua että käsittelen tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydän että et toimita meille mitään tietoja.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Verkkosivuilleni (houseofikigai.fi) on tulossa evästeet käyttöön, jotta voisin tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat minulle tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoani. Saatan hyödyntää evästeitä palvelujeni ja verkkosivustoni kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustoni toimivuutta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

Suostumuksen peruuttaminen Mikäli käsittelen tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pipsa@houseofikigai.fi .


Pääsy tietoihin Sinulla on oikeus saada minulta vahvistus siitä, käsittelenkö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelen. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi Sinulla on oikeus pyytää, että korjaan sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pipsa@houseofikigai.fi .


Oikeus vastustaa käsittelyä Mikäli käsittelen henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etuni perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa en todennäköisesti pysty enää palvelemaan sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitan henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi Mikäli olen käsitellyt tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada minulle sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Miten voin toteuttaa oikeuteni?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla minuun yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen pipsa@houseofikigai.fi. Pyydän sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voin varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatan tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintani taikka tietosuojaperiaatteitteni muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Pipsa Aro

House of Ikigai 00100 Helsinki pipsa@houseofikigai.fi

Kiitos!

#GDPR #tietosuoja #tietosuojaseloste

Kuukauden postaus:
Viimeisimmät:
Arkisto:
Etsi tägeillä:
Tunnisteita ei vielä ole.
SEURAA:
  • Facebook mentori.pipsa
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram apipsa
bottom of page